Fixturer och produktionsutrustning

Fixturer

Ökad produktivitet med fixturer

Tillverkning av avancerade produkter är svårt! Det som verkar enkelt är ofta mer komplicerat när det väl skall göras. Det är en sak att tillverka små serier men när volymen ökar kommer små moment som tar onödig tid att innebära stora kostnader. Att kontinuerligt arbeta med förbättringar i processen som tex fixturer och smarta produktionsutrustningar ger bra resultat i slutändan.

Snabba lösningar

Tiden från att ett problem upptäcks till det finns en förbättring på plats är både frustrerande och dyr! Det är viktigt att snabbt sätta sig in i vad som kan göras och börja abeta. Skara Modell&Prototyp kan hjälpa till på ett tidigt stadie och tack vare vår långa erfarenhet av fixturer och produktionsutrustningar kan vi ta oss an problem i tidigt skede. Det kortar tiden till en verifierad lösning och sparar pengar i produktionen

Skara Modell&Prototyp är en One Stop Shop när det gäller fixturer och produktionsutrustning. Det innebär att vi inte bara kan konstruera lösningar på problem utan även leverera kompletta fixturer. Det vi inte själva tillverkar tar vi fram via vårt stora branschnätverk.

Exempel på kunder som vi levererat produktionslösningar till är IAC och AlfaLaval