Historik

SpecificateHistorik

Företaget började med grundaren, Egon Johansson, som har varit i branschen sedan 60-talet. Grunden utgjordes av en utbildning till modellsnickare vid Anderstorps tekniska gymnasium och därefter anställning på modellverkstaden vid Suncabs gjuteri i Lidköping. Närheten till kundkretsen gjorde att Skara blev etableringsorten när Egon 1977 startade eget.

Ett stort steg i utvecklingen till ett modernare företag togs 1987 då Egon köpte sin första NC-maskin, en Zimmerman bäddfräs från Tyskland. Under 90-talet fortsatte så utvecklingen och företaget växte i lokaler och maskinpark. Vi startade prototyptillverkning med investeringen i en LOM-maskin för friformsframställning i papper samt vår första vakuumgjutningsmaskin.

I takt med utvecklingen av ny teknik har vi fortsatt att investera i en modern produktionsanläggning. CAD/CAM, höghastighetsfräsar och Friformsmaskiner (rapid prototyping) så som SLS, PolyJet och FDM.

Skara Modell&Prototyp

Skara Modell&Prototyp