Konstruktion och design

bild_konstruktion

Konstruktion av verktyg och produkter är en kärnverksamhet för Skara Modell&Prototyp.

Det mesta av vår produktion sker utifrån färdigt 3D underlag från våra kunder men vi tillhandahåller också själva konstruktionstjänster om underlaget är otillräckligt. Utifrån pappersritningar i 2D eller enligt kundens önskningar kan vi konstruera en 3D-CAD modell för prototyp eller verktygstillverkning. Genom samarbetspartner kan vi erbjuda konstruktion/design inom specifika produktområden så som elektronik och mekanik.

Programvara för konstruktion

Vi använder idag Tebis som CAD/CAM vilket är ett välrenommerat system i automotivebranschen. Se gärna mer på deras webbsida TEBIS. Vi använder även Solidworks som CAD system (SolidWorks)