Kvalitet och miljö

imagesSedan 2005 är vi certifierade enligt ISO 9001 och 14001.

Vi arbetar med ständiga förbättringar och utvecklar vår verksamhet till att minska vår belastning på den inre och yttre miljön. Vårt kvalitet och miljö system är under ständig utveckling för att passa verksamheten optimalt

Som resultat av en bättre arbetsmiljö samt säkrare rutiner och styrning av produktion höjs kvalitén på de produkter och tjänster som vi levererar.

Läs vår policy här (PDF, 44 kb)