Kortserier och tillverkning

tillverkning prototyper

Tillverkning

Kortserier tillverkning

Vi har kapacitet och kunskap att göra kortserier för våra kunder. Det kan vara ändringsarbeten där det inte lönar sig att ändra i plastverktyget eller där det inte är motiverat att investera i ett nytt verktyg.

Exempel på företag som vi utför kortserier åt är tex.  IAC

Tillverkning och industrialisering

Vi har utför även monteringstjänster och industrialisering av nya produkter i steget mellan rena prototyper till en produkt som är effektiv i serieproduktion. Skara Modell&prototyp är en en ren tjänsteleverantör och har inte egna produkter. Vi erbjuder vår djupa kunskap och infrastruktur i syfte att våra kunder skall kunna tillverka prototyp och förserier som ett led i innovation och serieutveckling.