Industrialisering med prototypbyggare

Det kan låta motsägelsefullt att använda prototypbyggare i industrialisering så låt oss förklara! När ett företags utvecklingsavdelning tagit fram en ny produkt genomgår den ett antal tester både internt och externt för att säkerställa kvaliteten. För detta byggs det prototyper och förserier med hjälp av bolag som Skara Modell&Prototyp och andra i branschen. Produkterna monteras oftast hos utvecklingsavdelningen själva och kostar avsevärt mycket mer än seriepriset. Dessa första produkter är funktionellt och prestandamässigt färdiga men det återstår ofta mycket i produktionsanpassning och inköp för att kunna serietillverka dem. Denna process kallas ofta industrialisering och är en stor investering.

Effektiv industrialisering

Problemet är att de som gör detta arbete ofta är fullt upptagna med att serietillverka andra produkter! Det är svårt att kombinera utmaningen med nya ofärdiga produkter med rationell serieanpassad produktion. Det är dessutom mycket svårt att förutspå hur många produkter som behöver tillverkas och när de behöver vara färdiga! Många försäljningschefer sliter med den frågan varje dag. Om man tar fram för många blir det dyrt och om det är för få blir det långa leveranstider som drabbar kunderna och ger mindre försäljning. Det är också vanligt att produkten behöver uppdateras och ändras tidigt när de första erfarenheterna från kunderna kommer in. Därför erbjuder vi en mellanlösning genom att använda våra erfarna prototypbyggare som börjar bygga produkter på de underlag som finns och sedan hela tiden förbättrar både hur de tillverkas och själva produkten för att den skall bli lättare och billigare att tillverka. Allt sker i nära samarbete med utvecklingsavdelningen och sen tänkta serietillverkaren som kan vara både intern och extern. Våra kunder betalar oss med ett förutbestämt pris per styck som minska från tillverkningsomgång till tillverkningsomgång efterhand volymerna och kunskapen ökar. Våra prototypbyggare har inställningen ”Detta har vi aldrig gjort, men nu löser vi det!” Det är ganska bra i början!

 

Tillverkning av kortserier

Tillverkning av kortserier